Kulttuurin muuttajat

Kulttuurin muuttajat

Neuvottelut alkoholin roolista opiskelijaelämässä käydään sukupolvi kerrallaan. Opiskelijaperinteet muuttuvat ja kulttuuri muuttuu – kun niitä muutetaan

Stereotyyppinen mielikuva ”haalarit päällä pitkin kuppiloita konttaavista opiskelijoista” on tullut meille KUPLA-hankkeessa viimeisen puolentoista vuoden aikana tutuksi keskusteluista ihmisten kanssa, joiden omista opiskeluajoista on vierähtänyt jo hyvä tovi. Kuten myös kesällä sosiaalisessa mediassa käyty kiivas keskustelu opiskelijoiden jaksamisongelmista osoitti, nykyopiskelijan todellisuus on monelle työelämässä jo pitkään olleelle vieras. Sekä opiskelijan arki että tavat viettää vapaa-aikaa – opiskelijaelämää – ovat viimeisten vuosikymmenten aikana muuttuneet. Ylipäätään nykyään on mahdotonta puhua ’korkeakouluopiskelijoista’ tietynlaisena joukkona ihmisiä, niin heterogeeninen porukka on kyseessä.

Myös alkoholin rooli opiskelijakulttuurissa on muuttunut. Opiskelijat juovat aiempaa vähemmän ja opiskelijatapahtumat eivät samalla tavalla pyöri juomisen ympärillä kuin ennen. Joistakin perinteistä aika on ajanut ohi, ja vanhoja perinteitä myös kyseenalaistetaan. Alkoholi itsessään ei ole kuitenkaan kadonnut kuvioista, vaikka sen paikka opiskelijaelämässä on muuttunut. Kuten yhteiskunnassa yleensä, alkoholi herättää tunteita ja on monella tavalla ristiriitainen asia myös opiskelijoiden keskuudessa. Moni kokee alkoholin vaikutukset ensisijaisesti myönteisinä. Kuitenkin mielikuvat ja oletukset siitä, että opiskelijatapahtumien päätarkoitus on juoda itsensä humalaan, saavat osan opiskelijoista jäämään kokonaan pois tapahtumista ja voivat vahvistaa kokemusta ulkopuolisuudesta. Sosiaalinen paine saa monet juomaan, vaikka aikomus ei olisi ottaa niin paljon. Runsas juominen heikentää opiskelukykyä, ja osalla opiskelijoista suhde päihteisiin jatkuu ongelmallisena työelämässä.

Neuvottelut alkoholin roolista opiskelijaelämässä käydään sukupolvi kerrallaan. Opiskelijaperinteet muuttuvat ja kulttuuri muuttuu – kun niitä muutetaan. Olennaista on ymmärtää, että vain opiskelijat itse voivat määritellä, millaista opiskelijakulttuuri kulloinkin on: millaisia tapahtumia järjestetään, millä keinoilla yhteisöllisyyttä luodaan sekä mitä perinteitä ylläpidetään ja mitä muutetaan. Tai miten suhtaudutaan opiskelukaveriin, jonka päihteiden käyttö herättää enemmän huolta kuin hilpeyttä. Tämä edellyttää keskustelua siitä, mitä alkoholi merkitsee meidän yhteisössämme, meidän alan tai korkeakoulun opiskelijoille.

Näistä lähtökohdista syntyi KUPLA-hankkeen viestintäkampanja Kulttuurin muuttajat. Se haastaa opiskelijat keskustelemaan alkoholin ja muiden päihteiden merkityksestä omassa opiskelijayhteisössä ja opiskelijakulttuurissa laajemmin. Kulttuuria muutetaan 30.9.–20.10.2019. Osallistua voit jakamalla kampanjasisältöjä ja osallistumalla keskusteluun somessa tunnisteella #kulttuurinmuuttajat, nostamalla teeman esiin esimerkiksi opiskelijajärjestösi Facebook- tai lnsta-liven muodossa tai kertomalla oman kokemuksesi hauskasta tapahtumasta tai yhteisöllisestä käytännöstä, jonka konsepti perustui johonkin muuhun kuin juomiseen.

Jokainen opiskelijayhteisön jäsen voi vaikuttaa. Muuta siis kulttuuria!