Background

Background
Research

When discussing student culture people often think of exams, mass lectures, appro events and student parties. Student life is a lot more than that short list, and the ones mentioned are very different from the ones held 10 or 20 years ago. Nowadays a non-alcoholic option at a sitsi-party is the norm rather than an oddball exception, student parties have named harassment contact personnel and studying itself is changing at a rapid pace. A lot of studies are made in projects and together with other students. Projects are undertaken for real clients, and students garner experience from the working life and fill their CV’s already during studies. Studying is edging closer and closer to working life as we speak.

The role of alcohol has also changed with the times. Alcohol has long been a part of academic festivities, and ever since the sale of beer was freed in the 1970’s, alcohol became available for the greater public. Before this happened 40% of Finns were teetotallers. When moving from the 1970’s to the 2010’s a lot has happened in society, alcohol policy and on the higher education sector. Communities, businesses and practices have changed and currently 10% of students do not partake on any alcohol.

According to the health survey made to higher education students 17% of the participants feel social pressure on alcohol use and half feel that choosing the non-alcoholic option at events draws attention. 17% of first-year students have not participated in student events and alcohol was the third-most common reason for not participating (Nyyti 2016). What is this a sign of? What kind of community and social group are we creating? The results may leave you feeling that many people are participating solely for the reason of getting inebriated, when most students value meeting new people and making friends on a higher level.

On the other hand, is the issue that drinking alcohol is considered the norm in student activities? If this is the case, isn’t this kind of thinking segregating the people who don’t drink at all or only drink small amounts rarely? How to create the kind of student culture where the drinkers and non-drinkers can mingle in a manner that leaves everyone feeling good?

Research on higher education student well-being and alcohol use

(unfortunately only in Finnish)

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
Kunttu, K; Pesonen, T & Saari J (2017) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. Helsinki: YTHS
Tutkimuksessa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta.
https://www.yths.fi/kott2016

Nyyti ry:n 2016 toteuttama kyselytutkimus opiskelijoille
Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoiminnan lisäksi Nyyti ry tukee opiskelijoiden parissa toimivia tarjoamalla koulutusta, materiaaleja, verkostoja ja sparrausta.
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/Uusien-opiskelijoiden-kysely-2015-raportti-1.pdf
Muita Nyytin materiaaleja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille:
https://www.nyyti.fi/hyvinvointitoimijoille/materiaalit/

Näin Suomi juo
Mäkelä, P; Härkönen, J; Lintonen, T; Tigerstedt, C & Warpenius, K (toim): Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018
Näin Suomi juo -kirjassa pyritään Juomatapatutkimuksen aineistosarjan 1968-2016 ja muiden aineistojen tuottaman tiedon avulla muodostamaan monipuolinen kuva suomalaisten alkoholinkäytöstä. Tutkimus käsittelee suomalaisten alkoholin käyttöä, juomatapoja ja käsityksiä alkoholista.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päihdelinkki
Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen kattavin verkkopalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille.
https://paihdelinkki.fi/

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja
Soikkeli, M & Warsell, L (2013) Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja. Helsinki: THL.
Laadukas ehkäisevä päihdetyö on muun muassa tietoperustaista ja eettistä. Käsikirja esittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella valmistellut ehkäisevän päihdetyön laatusuositukset sekä laatutähti-työkalun uudistetun version.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Innolla opiskelukykyä
Suomen ylioppilaskuntien liitto/KYKY-projekti (2013): Innolla opiskelukykyä. Virikkeitä opiskeluyhteisöjen kehittämiseen.
Innolla opiskelukykyä on opasmateriaali, jonka avulla voi lisätä opiskelukykyä ja opiskeluintoa korkeakouluyhteisöissä.
http://www.opiskelukyky.fi/wp-content/uploads/2014/06/kyky-tyo%CC%88kalu2013-netti-ID-3143.pdf