Kulttuurin muuttajat

Vilken roll har alkoholen i studiekulturen? Är alkoholbruk alltid en privat angelägenhet? Dricker varje ”normal” studerande alkohol?

Kulttuurin muuttajat (Kulturförändrare) är KUPLA-projektets kampanj, som ställer studerande frågorna ovan och några till. Syftet med kampanjen är att väcka diskussion om vilken roll alkoholen har i studiegemenskapen och studiekulturen.

Kulturen förändras 30.9–20.10.2019. På kampanjens sidor finns bakgrundsinfo och stöd för kulturförändringar i din egen gemenskap.

Bakgrundsinfo

Söker du dokumenterad information om högskolestuderandes hälsa, välmående eller alkoholbruk? På den här sidan har samlats centrala undersökningar i ämnet.

Aktuellt

Hittade inga inlägg.