Kontaktuppgifter

Kulttuurin muuttajat är KUPLA-projektets kampanj på hösten 2019.

Elimäkigatan 25-27
00510 Helsingfors

www.ehyt.fi/kupla
kupla@ehyt.fi