Taustatietoa


Taustatietoa

Taustaa
Tutkimuksia

Opiskelijaelämästä puhuttaessa ihmisille tulevat mieleen kirjatentit, massaluennot, approt ja opiskelijabileet. Opiskelijaelämä sisältää valtavan paljon muutakin ja edellä mainitut esimerkitkin toteutuvat erilaisina kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Sitseillä alkoholiton vaihtoehto on ennemmin sääntö kuin poikkeus, opiskelijabileistä löytyy usein häirintäyhdyshenkilö ja itse opiskelu muuttuu kovaa vauhtia. Iso osa opinnoista suoritetaan projekteissa ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Projektit toteutetaan oikeiden asiakkaiden kanssa, opiskelijat kartuttavat työkokemusta ja CV-merkintöjä yhä vahvemmin jo opintojen aikana. Opiskelu on lähempänä työelämää kuin koskaan aiemmin.

Alkoholin rooli opiskelijaelämässä on muuttunut vuosikymmenten mittaan. Akateemisiin juhlallisuuksiin alkoholi on kuulunut pitkään ja keskioluen vapauttamisen jälkeen alkoholista tuli 70-luvulla koko kansan hyväksytty huvi. Tätä ennen 40 % suomalaisista naisista oli raittiita. 70-luvulta 2010-luvulle tultaessa yhteiskunnassa, alkoholipolitiikassa ja korkeakoulusektorilla on tapahtunut paljon. Yhteisöt, koulutusalat ja toimintatavat ovat muuttuneet ja tällä hetkellä suomalaisista opiskelijoista 10 % ei käytä alkoholia.

Vuonna 2016 toteutetun korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan 17 prosenttia opiskelijoista kokee sosiaalista painetta alkoholin käyttöön ja puolet kokee, että alkoholittoman vaihtoehdon valinta herättää huomiota. 17 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista ei ole osallistunut opiskelijatapahtumiin ja alkoholi oli kolmanneksi yleisin syy olla osallistumatta (Nyyti 2016). Mistä tämä kertoo? Millaista yhteisöä ja sosiaalisuutta luomme? Tuloksista voi saada vaikutelman, että monet ovat mukana opiskelijatapahtumissa lähinnä päihtymisen vuoksi, kun suurin osa opiskelijoista arvottaa tärkeämmäksi tutustumisen uusiin ihmisiin ja kavereiden tapaamiseen.

Toisaalta onko kyse kuitenkin siitä, että alkoholin juominen koetaan normiksi opiskelijoiden vapaa-ajassa? Mutta jos kyse on siitä, niin eikö silloin tällainen ajattelu syrjäytä ne, jotka eivät käytä alkoholia laisinkaan tai käyttävät sitä vähän ja harvoin? Miten toteutetaan sellaista opiskelijakulttuuria, jossa samassa seurassa viihtyvät ne, jotka käyttävät alkoholia ja ne, jotka eivät käytä?

Tutkimuksia korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista ja alkoholin käytöstä


Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus
Kunttu, K; Pesonen, T & Saari J (2017) Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48. Helsinki: YTHS
Tutkimuksessa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta.
https://www.yths.fi/kott2016

Nyyti ry:n 2016 toteuttama kyselytutkimus opiskelijoille
Nyyti ry edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa. Vaikuttamistoiminnan lisäksi Nyyti ry tukee opiskelijoiden parissa toimivia tarjoamalla koulutusta, materiaaleja, verkostoja ja sparrausta. 
http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/Uusien-opiskelijoiden-kysely-2015-raportti-1.pdf
Muita Nyytin materiaaleja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneille:
https://www.nyyti.fi/hyvinvointitoimijoille/materiaalit/

Näin Suomi juo
Mäkelä, P; Härkönen, J; Lintonen, T; Tigerstedt, C & Warpenius, K (toim): Näin Suomi juo. Suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018
Näin Suomi juo -kirjassa pyritään Juomatapatutkimuksen aineistosarjan 1968-2016 ja muiden aineistojen tuottaman tiedon avulla muodostamaan monipuolinen kuva suomalaisten alkoholinkäytöstä. Tutkimus käsittelee suomalaisten alkoholin käyttöä, juomatapoja ja käsityksiä alkoholista.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136800/THL_TEE029_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Päihdelinkki
Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen kattavin verkkopalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille.
https://paihdelinkki.fi/

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja
Soikkeli, M & Warsell, L (2013) Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja. Helsinki: THL.
Laadukas ehkäisevä päihdetyö on muun muassa tietoperustaista ja eettistä. Käsikirja esittelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella valmistellut ehkäisevän päihdetyön laatusuositukset sekä laatutähti-työkalun uudistetun version.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104420/KID2013_021_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Innolla opiskelukykyä
Suomen ylioppilaskuntien liitto/KYKY-projekti (2013): Innolla opiskelukykyä. Virikkeitä opiskeluyhteisöjen kehittämiseen.
Innolla opiskelukykyä on opasmateriaali, jonka avulla voi lisätä opiskelukykyä ja opiskeluintoa korkeakouluyhteisöissä. 
http://www.opiskelukyky.fi/wp-content/uploads/2014/06/kyky-tyo%CC%88kalu2013-netti-ID-3143.pdf