Yhteystiedot

Kulttuurin muuttajat on KUPLA-hankkeen viestintäkampanja syksyllä 2019.

Elimäenkatu 25-27 
00510 Helsinki 

www.ehyt.fi/kupla
kupla@ehyt.fi